Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh ban hành quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngày 20/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/10/2018.

Sở Xây dựng Trà Vinh gửi các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện./.

Xem chi tiết Quyết định số 33 tại đây.


Tin: Minh Châu - Văn phòng Sở Xây dựng

Các bài viết khác:
Thông tư số 20/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ [23/05/2018]
Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội [23/05/2018]
Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 [23/05/2018]
Luật kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 [23/05/2018]
Điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh [27/07/2017]
Dự án nhà ở xã hội tại phường 4, thành phố Trà Vinh [27/07/2017]
Nghị định 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật KD BĐS [05/08/2010]
Luật kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 của Quốc hội [05/08/2010]
<<  <  1  >>  >>