Nghị định số 139/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở.

Xem chi tiết tại dây: Tập tin đính kèm

Các bài viết khác:
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 [23/05/2018]
Luật Tố cáo số 03/2011/QH13 của Quốc hội ngày 11/11/2011 [23/05/2018]
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11/11/2011 [23/05/2018]
Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 [23/05/2018]
<<  <  1  >>  >>