Quyết định số 372/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ủy quyền thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

Xem chi tiết tại dây: Tập tin đính kèm

Các bài viết khác:
Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. [23/05/2018]
Nghị định số 62/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. [23/05/2018]
Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/5/2015 Về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng [23/05/2018]
<<  <  1  >>  >>