Cở chữ: 03:14 PM,01/06/2018
Thông báo kết quả sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 3 năm 2018

 Ngày 29 và 30/5/2018, Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng Trà Vinh tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 3 năm 2018, kết quả như sau:


1. Danh sách thí sinh đăng ký sát hạch:

Tổng số 98 thí sinh đăng ký sát hạch, trong đó: sát hạch ngày 29/5/2018 là 75 thí sinh, sát hạch ngày 30/5/2018 là 23 thí sinh.

2. Kết quả của kỳ sát hạch:

a) Kết quả sát hạch ngày 29/5/2018, như sau:

+ Có 56/75 thí sinh đạt hết các lĩnh vực đăng ký sát hạch.

+ Có 17/75 thí sinh không đạt từ 01 đến 02 lĩnh vực đăng ký sát hạch (trong đó có 03/75 thí sinh vắng, không dự sát hạch).

+ Có 02/75 thí sinh đã sát hạch tại Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, do đó không tạo tài khoản sát hạch tại tỉnh Trà Vinh được.

Đính kèm danh sách sát hạch ngày 29/5/2018 

b) Kết quả sát hạch ngày 30/5/2018, như sau:

+ Có 16/23 thí sinh đạt hết các lĩnh vực đăng ký sát hạch.

+ Có 07/23 thí sinh không đạt từ 01 đến 02 lĩnh vực đăng ký sát hạch (trong đó có 02/23 thí sinh vắng, không dự sát hạch).

Đính kèm danh sách sát hạch ngày 30/5/2018 

Ghi chú: Trên đây là kết quả của kỳ sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2018, Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng còn phải đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của từng cá nhân, khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định mới cấp chứng chỉ hành nghề.Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến các thí sinh tham gia kỳ sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 3 năm 2018 được biết./.

Tin: Trần Vũ Khương – Chuyên viên Phòng QLXD - Sở Xây dựng

In bài
Các bài viết khác:
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2018 (Danh sách cập nhật, điều chỉnh và bổ sung) [24/05/2018]
Thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2018 [23/05/2018]
Thong bao dia diem thoi gian va danh sach du thi sat hach CCHN dot 3 nam 2018 [21/05/2018]
Thong bao cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 2 nam 2018 [21/05/2018]
Thong bao dia diem thoi gian va danh sach du thi sat hach CCHN dot 2 nam 2018 [28/03/2018]
Thong bao thanh phan ho so dang ky sat hach phuc vu cap chung chi hanh nghe [27/02/2018]
Thong bao ket qua sat hach phuc vu cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 1 nam 2018 [26/01/2018]
Thong bao dia diem thoi gian va danh sach du thi sat hach CCHN dot 1 nam 2018 [16/01/2018]
Thong bao cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 6 nam 2017 [09/01/2018]
Thong bao cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 5 nam 2017 [05/01/2018]
<<  <  1  >>  >>