Cở chữ: 03:57 PM,29/05/2018
Thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2018

 Ngày 03/5/2018, Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng Trà Vinh tổ chức xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 2 năm 2018, cụ thể như sau:


1. Tổng số hồ sơ xét đợt 2 năm 2018 là 27 hồ sơ.

2. Kết quả xét hồ sơ: 26/27 hồ sơ đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề.

Đính kèm danh sách 


Ghi chú: Trên đây là kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 1 năm 2018 của các cá nhân tham gia sát hạch Đợt 2 năm 2018. Tuy nhiên việc in chứng chỉ hành nghề còn phụ thuộc vào thời gian do Cục Quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây dựng cấp phát mã số chứng chỉ. Khi được Cục Quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng sẽ tiến hành in và thông báo cho các cá nhân được cấp để nhận chứng chỉ.Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Đợt 2 năm 2018 được biết./.


Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ đợt 2 năm 2018 được biết./.


Tin: Trần Vũ Khương – Chuyên viên Phòng QLXD - Sở Xây dựng

In bài
Các bài viết khác:
Thông báo kết quả sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 3 năm 2018 [01/06/2018]
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2018 (Danh sách cập nhật, điều chỉnh và bổ sung) [24/05/2018]
Thong bao dia diem thoi gian va danh sach du thi sat hach CCHN dot 3 nam 2018 [21/05/2018]
Thong bao cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 2 nam 2018 [21/05/2018]
Thong bao dia diem thoi gian va danh sach du thi sat hach CCHN dot 2 nam 2018 [28/03/2018]
Thong bao thanh phan ho so dang ky sat hach phuc vu cap chung chi hanh nghe [27/02/2018]
Thong bao ket qua sat hach phuc vu cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 1 nam 2018 [26/01/2018]
Thong bao dia diem thoi gian va danh sach du thi sat hach CCHN dot 1 nam 2018 [16/01/2018]
Thong bao cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 6 nam 2017 [09/01/2018]
Thong bao cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 5 nam 2017 [05/01/2018]
<<  <  1  >>  >>