Cở chữ: 03:00 PM,08/01/2019
Quyết định số 1623/QĐ-BXD ngày 26/12/2018 của Bộ Xây dựng

     Ngày 26/12/2018 Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1623/QĐ-BXD về việc công bố điều chỉnh Bộ câu hỏi phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tổ hợp lĩnh vực theo quy định tại nghị định số 100/2018/NĐ-CP.


    Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


    Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện (đính kèm Quyết định số 1623)./.


 

Nguồn tin: Ban Biên tập Website Sở Xây dựng

In bài
Các bài viết khác:
Lịch tiếp công dân năm 2019 của Giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh [03/01/2019]
Phổ biến Quyết định phê duyệt Khu vực Phát triển đô thị phường 1 và phường 2 thị xã Duyên Hải [11/12/2018]
Thông báo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Nhà máy sản xuất nước sạch Láng Thé [07/12/2018]
Quyết định số 119/QĐ-SXD ngày 10/10/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7,8 năm 2018 [10/10/2018]
Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2018 [20/08/2018]
Thông báo kết quả sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 5 năm 2018 [13/08/2018]
Thông tư số 05 ngày 29 tháng 6 năm 2018 của Bộ Xây dựng [06/08/2018]
Thông báo kết quả họp xét chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2018 [26/07/2018]
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 4 năm 2018 [13/07/2018]
Công bố Bộ đơn giá xây dựng năm 2018 [13/07/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >>  >>