Cở chữ: 03:57 PM,11/10/2018
Quyết định số 119/QĐ-SXD ngày 10/10/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7,8 năm 2018
Ngày 10/10/2018, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 119/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7 và đợt 8 năm 2018.

 

Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến các tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7, đợt 8 năm 2018 được biết.
 

Xem chi tiết Quyết định số 119 tại đây.


 

Tin: Ban Biên tập Website Sở Xây dựng.

In bài
Các bài viết khác:
Quyết định số 143/QĐ-SXD ngày 17/12/2018 về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2018 [17/12/2018]
Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 13/8/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2018 [13/08/2018]
Quyết định số 63/QĐ-SXD ngày 22/6/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng [04/07/2018]
Thong bao cap chung chi nang luc hoat dong xay dung cho cac to chuc xet du dieu kien nang luc dot 3 thang 6 nam 2017 [05/01/2018]
Thong bao cap chung chi nang luc hoat dong xay dung cho cac to chuc xet du dieu kien nang luc dot 1 thang 4 nam 2017 [05/01/2018]
Thong bao cap chung chi nang luc hoat dong xay dung cho cac to chuc xet du dieu kien nang luc dot 1 thang 2 nam 2017 [05/01/2018]
Dang tai thong tin nang luc cua cac to chuc dot 4 (thang 7 nam 2017) [21/09/2017]
Dang tai thong tin nang luc cua cac to chuc (lan 1 nam 2017) [26/05/2017]
<<  <  1  >>  >>