Cở chữ: 03:15 PM,17/07/2018
Quyết định số 63/QĐ-SXD ngày 22/6/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2018
Ngày 22/6/2018, Giám đốc Sở Xây dựng Trà Vinh ban hành Quyết định số 63/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Đợt 4 năm 2018. Kết quả như sau:

1. Số tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ: 10 tổ chức.

2. Kết quả họp, xét: 09/10 tổ chức đủ điều kiện cấp chứng chỉ.

Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến các tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2018 được biết.
 

Xem chi tiết Tại đây.


Tin: Ban Biên tập Website Sở Xây dựng.

In bài
Các bài viết khác:
Quyết định số 143/QĐ-SXD ngày 17/12/2018 về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2018 [17/12/2018]
Quyết định số 119/QĐ-SXD ngày 10/10/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7,8 năm 2018 [10/10/2018]
Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 13/8/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2018 [13/08/2018]
Thong bao cap chung chi nang luc hoat dong xay dung cho cac to chuc xet du dieu kien nang luc dot 3 thang 6 nam 2017 [05/01/2018]
Thong bao cap chung chi nang luc hoat dong xay dung cho cac to chuc xet du dieu kien nang luc dot 1 thang 4 nam 2017 [05/01/2018]
Thong bao cap chung chi nang luc hoat dong xay dung cho cac to chuc xet du dieu kien nang luc dot 1 thang 2 nam 2017 [05/01/2018]
Dang tai thong tin nang luc cua cac to chuc dot 4 (thang 7 nam 2017) [21/09/2017]
Dang tai thong tin nang luc cua cac to chuc (lan 1 nam 2017) [26/05/2017]
<<  <  1  >>  >>