Cở chữ: 02:45 PM,31/01/2018
Thông báo cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho các tổ chức xét đủ điều kiện năng lực đợt 1 tháng 02 năm 2017

 Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến 11 tổ chức có tên trong (danh sách kèm theo) quyết định sau đây đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực đợt 1 tháng 02 năm 2017:


Đính kèm Quyết định số 27/QĐ-SXD ngày 28/02/2017
Nguồn tin: Trích yếu nội dung Quyết định số 27/QĐ-SXD ngày 28/02/2017của Sở Xây dựng

In bài
Các bài viết khác:
Quyết định số 143/QĐ-SXD ngày 17/12/2018 về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2018 [17/12/2018]
Quyết định số 119/QĐ-SXD ngày 10/10/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7,8 năm 2018 [10/10/2018]
Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 13/8/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2018 [13/08/2018]
Quyết định số 63/QĐ-SXD ngày 22/6/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng [04/07/2018]
Thong bao cap chung chi nang luc hoat dong xay dung cho cac to chuc xet du dieu kien nang luc dot 3 thang 6 nam 2017 [05/01/2018]
Thong bao cap chung chi nang luc hoat dong xay dung cho cac to chuc xet du dieu kien nang luc dot 1 thang 4 nam 2017 [05/01/2018]
Dang tai thong tin nang luc cua cac to chuc dot 4 (thang 7 nam 2017) [21/09/2017]
Dang tai thong tin nang luc cua cac to chuc (lan 1 nam 2017) [26/05/2017]
<<  <  1  >>  >>