Cở chữ: 09:25 AM,21/12/2018
Phổ biến Nghị quyết của Hội đồng nhận dân tỉnh Trà Vinh về Chương trình phát triển nhà ở

 Ngày 07/12/2018 Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 10, thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030


     Việc ban hành Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với 03 mục tiêu chung là:


    + Thứ nhất: Phấn đấu đến năm 2020 đáp ứng cơ bản nhu cầu nhà ở của các tầng lớp dân cư với chất lượng, tiện nghi, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng thu nhập của từng hộ gia đình, cá nhân.

   + Thứ hai: Tập trung giải quyết nhà ở cho người nghèo, đồng bào dân tộc, người có công với cách mạng, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ nhà tạm xuống còn 18%, đến năm 2030 không còn nhà tạm.

   + Thứ ba: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua.


Nghị quyết này được Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07/12/2018 và thay thế Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh.


(Đính kèm Nghị quyết số 110)


Tin: Minh Châu - VP Sở


In bài
Các bài viết khác:
Phổ biến Đề án (điều chỉnh) hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo năm 2011-2015 [17/12/2018]
Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng [09/11/2018]
Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh [24/09/2018]
Nghị định số 100 ngày 16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ [15/08/2018]
Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng [08/08/2018]
Thông báo về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các dự án bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [02/07/2018]
Tuyên truyền phổ biến các Luật nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV [26/06/2018]
Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng [26/06/2018]
Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu của Chi cục Giám định thuộc Sở Xây dựng [25/06/2018]
Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 của Bộ Xây dựng [25/06/2018]
<<  <  1  2  3  4  >>  >>