Cở chữ: 12:10 PM,12/03/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2018

 Ngày 06/11/2018, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 129/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2018, cụ thể theo danh sách: 

 

 


 

 

 Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Đợt 12 năm 2018 được biết./.


Đính kèm Quyết định 129 của Sở Xây dựng.

 


 

Tin: Ban Biên tập Website Sở Xây dựng

In bài
Các bài viết khác:
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018 [18/12/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2018 [12/10/2018]
Thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2018 [05/10/2018]
Thông báo kết quả sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 6 năm 2018 [04/10/2018]
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018 [24/09/2018]
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2018 [24/09/2018]
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2018 [20/08/2018]
Thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2018 [10/08/2018]
Thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018 [10/08/2018]
Thông báo thời gian địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch đợt 5 năm 2018 [06/08/2018]
<<  <  1  2  3  4  >>  >>