Cở chữ: 08:52 AM,21/12/2018
Tuyên truyền phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy
Sở Xây dựng Trà Vinh phối hợp Công An tỉnh tuyên truyền nội dung phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân,...nêu cao ý thức phòng, chống tội phạm, phòng chống ma túy nhằm để tự bảo vệ bản thân, gia đình, bảo vệ người thân, trẻ em gái và tích cực tố giác tội phạm.


(đính kèm 06 đề cương tuyên truyền theo Quyết định số 1028/QĐ-CAT-PV11 của Công an tỉnh).


Tin: Minh Châu - VP Sở


In bài
Các bài viết khác:
Tuyên truyền Công văn của UBND tỉnh về các giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi [06/03/2019]
Triển khai thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh [21/12/2018]
Quy chế phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Xây dựng Trà Vinh [30/07/2018]
Phúc đáp ông Võ Hoàng Lâm về việc hủy kết quả sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng [14/07/2018]
Phúc đáp đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của ông Thạch RôĐa [14/07/2018]
<<  <  1  >>  >>