Cở chữ: 09:25 AM,21/12/2018
Phổ biến Nghị quyết của Hội đồng nhận dân tỉnh Trà Vinh về Chương trình phát triển nhà ở

 Ngày 07/12/2018 Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 10, thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030


     Việc ban hành Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với 03 mục tiêu chung là:


    + Thứ nhất: Phấn đấu đến năm 2020 đáp ứng cơ bản nhu cầu nhà ở của các tầng lớp dân cư với chất lượng, tiện nghi, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng thu nhập của từng hộ gia đình, cá nhân.

   + Thứ hai: Tập trung giải quyết nhà ở cho người nghèo, đồng bào dân tộc, người có công với cách mạng, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ nhà tạm xuống còn 18%, đến năm 2030 không còn nhà tạm.

   + Thứ ba: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua.


Nghị quyết này được Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07/12/2018 và thay thế Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh.


(Đính kèm Nghị quyết số 110)


Tin: Minh Châu - VP Sở


In bài
Các bài viết khác:
Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2018 [13/06/2018]
Hoi nghi trien khai quy dinh quan ly hoat dong thoat nuoc va xu ly nuoc thai tren dia ban tinh TV [23/11/2017]
Lam viec voi Cuc Ha Tang Ky thuat - Bo Xay dung [16/11/2017]
Phổ biến Thông tư số 32/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước và Thông tư số 17/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng [08/12/2014]
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đến thăm và làm việc với Sở Xây dựng Trà Vinh [05/12/2014]
Về việc đăng ký công bố thông tin năng lực HĐXD của tổ chức, cá nhân tham gia HĐXD trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [15/09/2014]
Thông tư số 12/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng [15/09/2014]
Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25/08/2014 của Bộ Xây dựng [15/09/2014]
Thông tư 14/2014/TT-BXD ngày 05/9/2014 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia “An toàn trong xây dựng” [15/09/2014]
Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-BNV-BXD ngày 21 tháng 8 năm 2014 của liên Bộ Nội vụ và Bộ Xây dựng [08/09/2014]
<<  <  1  2  3  4  >>  >>