Cở chữ: 09:25 AM,21/12/2018
Phổ biến Nghị quyết của Hội đồng nhận dân tỉnh Trà Vinh về Chương trình phát triển nhà ở

 Ngày 07/12/2018 Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 10, thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030


     Việc ban hành Nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với 03 mục tiêu chung là:


    + Thứ nhất: Phấn đấu đến năm 2020 đáp ứng cơ bản nhu cầu nhà ở của các tầng lớp dân cư với chất lượng, tiện nghi, giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế và khả năng thu nhập của từng hộ gia đình, cá nhân.

   + Thứ hai: Tập trung giải quyết nhà ở cho người nghèo, đồng bào dân tộc, người có công với cách mạng, phấn đấu đến năm 2020 giảm tỷ lệ nhà tạm xuống còn 18%, đến năm 2030 không còn nhà tạm.

   + Thứ ba: Khuyến khích các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế tham gia xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân thuê, thuê mua.


Nghị quyết này được Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh khóa IX - kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 07/12/2018 và thay thế Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 của Hội đồng nhân tỉnh Trà Vinh.


(Đính kèm Nghị quyết số 110)


Tin: Minh Châu - VP Sở


In bài
Các bài viết khác:
Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp và làng nghề trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [24/06/2013]
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ [03/06/2013]
Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Sở Xây dựng Trà Vinh [09/04/2013]
Cong tac lap QHXD NTM ba hai xa tren dia ban tinh tra vinh [10/07/2012]
Quy định Thông tư liên tịch 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT [13/12/2011]
Ưu tiên kinh phí cho công tác quy hoạch [08/12/2011]
Khuyến khích phát triển vật liệu xây dựng không nung [08/12/2011]
Đề nghị thông qua Luật Đô thị vào kỳ họp thứ 6 của Quốc Hội khóa XIII [08/12/2011]
<<  <  1  2  3  4  >>  >>