Cở chữ: 12:10 PM,12/03/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2018

 Ngày 06/11/2018, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 129/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2018, cụ thể theo danh sách: 

 

 


 

 

 Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Đợt 12 năm 2018 được biết./.


Đính kèm Quyết định 129 của Sở Xây dựng.

 


 

Tin: Ban Biên tập Website Sở Xây dựng

In bài
Các bài viết khác:
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2018 [20/08/2018]
Thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2018 [10/08/2018]
Thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018 [10/08/2018]
Thông báo thời gian địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch đợt 5 năm 2018 [06/08/2018]
Quyết định số 70/QĐ-SXD ngày 31/7/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 7 năm 2018 [31/07/2018]
Quyết định số 66/QĐ-SXD ngày 12/7/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng [22/07/2018]
Thông báo Kết quả xét hồ sơ năng lực của các tổ chức hoạt động xây dựng đợt 5 năm 2018 [09/07/2018]
Quyết định số 64/QĐ-SXD ngày 04/7/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng [09/07/2018]
Quyết định số 62/QĐ-SXD ngày 22/6/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng [04/07/2018]
Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 22/5/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng [25/06/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  >>  >>