Cở chữ: 12:10 PM,12/03/2019
Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2018

 Ngày 06/11/2018, Giám đốc Sở Xây dựng ban hành Quyết định số 129/QĐ-SXD về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2018, cụ thể theo danh sách: 

 

 


 

 

 Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Đợt 12 năm 2018 được biết./.


Đính kèm Quyết định 129 của Sở Xây dựng.

 


 

Tin: Ban Biên tập Website Sở Xây dựng

In bài
Các bài viết khác:
Thong bao cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 6 nam 2017 [09/01/2018]
Thong bao cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 5 nam 2017 [05/01/2018]
Thong bao cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 4 nam 2017 [05/01/2018]
Thong bao cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 3 nam 2017 [20/12/2017]
Thong bao dia diem thoi gian va danh sach du thi sat hach CCHN dot 3 nam 2017 [17/11/2017]
Thong bao cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 2 nam 2017 [07/11/2017]
Cong bo cap nhat dieu chinh va bo sung Bo cau hoi trac nghiem phuc vu sat hach cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung [21/10/2017]
Thong bao ket qua sat hach phuc vu cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung dot 2 nam 2017 [06/10/2017]
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (đợt 2 năm 2017) [28/09/2017]
Pho bien Quyet dinh 970-BXD Quy dinh ve chi phi sat hach cap chung chi hanh nghe hoat dong xay dung [28/09/2017]
<<  <  1  2  3  4  5  >>  >>