Cở chữ: 08:41 AM,21/12/2018
Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch số 72-KH/ĐUK ngày 04/7/2018 của Đảng ủy Khối các cơ quan. Ngày 07/8/2018, tại hội trường Sở Xây dựng, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng cho toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ Sở Xây dựng.

Quang cảnh Hội nghị

   Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Bí thư Đảng ủy chủ trì. Đồng chí Phạm Tiết Cường - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan triển khai các Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 21/5/2018 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28/NQ/TW, ngày 23/5/2018 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

 

Đ/c Phạm Tiết Cường triển khai Nghị quyết

   Việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Sở Xây dựng nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết. Từ đó, nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động của cấp ủy sát hợp với chức năng nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ do Nghị quyết Đại hội đề ra./.


Tin, ảnh: Minh Châu - Văn phòng Sở Xây dựng

In bài
Các bài viết khác:
Phổ biến Đề án (điều chỉnh) hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo năm 2011-2015 [17/12/2018]
Phổ biến Chương trình phát triển nhà ở [17/12/2018]
Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng [09/11/2018]
Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh [24/09/2018]
Nghị định số 100 ngày 16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ [15/08/2018]
Thông báo về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các dự án bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [02/07/2018]
Tuyên truyền phổ biến các Luật nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV [26/06/2018]
Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng [26/06/2018]
Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu của Chi cục Giám định thuộc Sở Xây dựng [25/06/2018]
Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 của Bộ Xây dựng [25/06/2018]
<<  <  1  2  3  4  >>  >>