Cở chữ: 10:54 AM,19/07/2018
Tuyên truyền phổ biến các Luật Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV
  Thực hiện Công văn số 1056/STP-PBGDPL ngày 18/7/2018 của Sở Tư pháp về việc hướng dẫn tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Sở Xây dựng phổ biến các Luật, Nghị quyết đã được thông qua đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại Sở Xây dựng và các tổ chức cá nhân có liên quan biết theo dõi, thực hiện.

 

Xem chi tiết tại: http://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tl-pbgdpl/Pages/de-cuong.aspx

 

Tin: Ban Biên tập Website Sở Xây dựng.

In bài
Các bài viết khác:
Phổ biến Đề án (điều chỉnh) hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo năm 2011-2015 [17/12/2018]
Phổ biến Chương trình phát triển nhà ở [17/12/2018]
Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 05/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng [09/11/2018]
Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 20/9/2018 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành quy định về tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh [24/09/2018]
Nghị định số 100 ngày 16/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ [15/08/2018]
Hội nghị Triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng [08/08/2018]
Thông báo về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho các dự án bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh [02/07/2018]
Thông tư số 04/2018/TT-BXD ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng [26/06/2018]
Hướng dẫn kiểm tra công tác nghiệm thu của Chi cục Giám định thuộc Sở Xây dựng [25/06/2018]
Quyết định số 637/QĐ-BXD ngày 22/5/2018 của Bộ Xây dựng [25/06/2018]
<<  <  1  2  3  4  >>  >>