Cở chữ: 09:19 AM,04/10/2018
Thông báo kết quả sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 6 năm 2018

 Ngày 02/10/2018, Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng tổ chức sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 6 năm 2018, kết quả như sau:

 

   Danh sách thí sinh đăng ký sát hạch: Tổng số 50 thí sinh đăng ký sát hạch.

   Kết quả của kỳ sát hạch như sau:

+ Có 44/50 thí sinh đạt hết các lĩnh vực đăng ký sát hạch.

+ Có 04/50 thí sinh không đạt từ 01 đến 02 lĩnh vực đăng ký sát hạch (trong đó có 02/50 thí sinh vắng, không dự sát hạch).

Ghi chú: Trên đây là kết quả của kỳ sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2018, Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng còn phải đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của từng cá nhân, khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định mới cấp chứng chỉ hành nghề.

 

Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến các thí sinh tham gia kỳ sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 6 năm 2018 được biết./.


 

 

 

 

Tin: Ban Biên tập Website Sở Xây dựng

In bài
Các bài viết khác:
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019 [22/04/2019]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2019 [29/03/2019]
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018 [18/12/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2018 [06/11/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 14 năm 2018 [17/10/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2018 [17/10/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2018 [12/10/2018]
Thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2018 [05/10/2018]
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018 [24/09/2018]
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2018 [24/09/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  >>  >>