Cở chữ: 09:48 AM,05/10/2018
Thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2018

 Ngày 13/9/2018, Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng Trà Vinh tổ chức xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2018, cụ thể như sau:


1. Tổng số hồ sơ xét đợt 10 năm 2018 là 25 hồ sơ, trong đó có 05 hồ sơ của cá nhân đề nghị cấp bổ sung lĩnh vực hành nghề, 20 hồ sơ đề nghị cấp mới.

2. Kết quả xét hồ sơ: Có 22/25 hồ sơ đạt tất cả các lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, có 03/25 hồ sơ không đạt hết các lĩnh vực đề nghị.

 


 

Ghi chú: Trên đây là kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 10 năm 2018. Tuy nhiên việc in chứng chỉ hành nghề còn phụ thuộc vào thời gian do Cục Quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây dựng cấp phát mã số chứng chỉ. Khi được Cục Quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng sẽ tiến hành in và thông báo cho các cá nhân được cấp để nhận chứng chỉ.

Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Đợt 10 năm 2018 được biết./.

 

Tin: Trần Vũ Khương – Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng

In bài
Các bài viết khác:
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019 [22/04/2019]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2019 [29/03/2019]
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018 [18/12/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2018 [06/11/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 14 năm 2018 [17/10/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2018 [17/10/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2018 [12/10/2018]
Thông báo kết quả sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 6 năm 2018 [04/10/2018]
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018 [24/09/2018]
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 6 năm 2018 [24/09/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  >>  >>