Cở chữ: 03:14 PM,28/08/2018
Thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2018

 Ngày 17/8/2018, Hội đồng xét cấp Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Sở Xây dựng Trà Vinh tổ chức xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 8 năm 2018, cụ thể như sau:


1. Tổng số hồ sơ xét đợt 8 năm 2018 là 22 hồ sơ, trong đó có 06hồ sơ của cá nhân đề nghị cấp bổ sung lĩnh vực hành nghề, 16 hồ sơ đề nghị cấp mới.

2. Kết quả xét hồ sơ: Có 22/22 hồ sơ đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề. Tuy nhiên, có 09/22 hồ sơ không đạt điều kiện điều kiện để cấp chứng chỉ Hạng II theo đề nghị, xét cấp Hạng III và có 01/22 hồ sơ xét không đủ điều kiện câó chứng chỉ hành nghề 01 lĩnh vực.

 


 

Ghi chú: Trên đây là kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Đợt 8 năm 2018. Tuy nhiên việc in chứng chỉ hành nghề còn phụ thuộc vào thời gian do Cục Quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây dựng cấp phát mã số chứng chỉ. Khi được Cục Quản lý hoạt động xây dựng- Bộ Xây dựng cấp mã số chứng chỉ hành nghề Sở Xây dựng sẽ tiến hành in và thông báo cho các cá nhân được cấp để nhận chứng chỉ.

Đính kèm Quyết định 82 của Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng Trà Vinh thông báo đến các cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ Đợt 8 năm 2018 được biết./.

 

Tin: Trần Vũ Khương – Chuyên viên Phòng Quản lý Xây dựng

In bài
Các bài viết khác:
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 3 năm 2019 [22/04/2019]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2019 [29/03/2019]
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018 [18/12/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2018 [06/11/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 14 năm 2018 [17/10/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2018 [17/10/2018]
Công bố Quyết định về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2018 [12/10/2018]
Thông báo kết quả xét hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2018 [05/10/2018]
Thông báo kết quả sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - đợt 6 năm 2018 [04/10/2018]
Thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thí sinh tham dự sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 7 năm 2018 [24/09/2018]
<<  <  1  2  3  4  5  >>  >>