Cở chữ: 04:33 PM,28/07/2017
Đăng tải thông tin năng lực của các tổ chức (Lần 1 năm 2017)

 
Sở Xây dựng Trà Vinh đăng tải thông tin năng lực của các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh được cấp chứng chỉ năng lực (theo danh sách đính kèm). Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức được đăng tải thông tin năng lực được biết.Đính kèm Văn bản

Tin: Ban Biên tập Wesite Sở Xây dựng Trà Vinh

In bài
Các bài viết khác:
Quyết định số 143/QĐ-SXD ngày 17/12/2018 về cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 9 năm 2018 [17/12/2018]
Quyết định số 119/QĐ-SXD ngày 10/10/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 7,8 năm 2018 [10/10/2018]
Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 13/8/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc về việc cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2018 [13/08/2018]
Quyết định số 63/QĐ-SXD ngày 22/6/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng [04/07/2018]
Thong bao cap chung chi nang luc hoat dong xay dung cho cac to chuc xet du dieu kien nang luc dot 3 thang 6 nam 2017 [05/01/2018]
Thong bao cap chung chi nang luc hoat dong xay dung cho cac to chuc xet du dieu kien nang luc dot 1 thang 4 nam 2017 [05/01/2018]
Thong bao cap chung chi nang luc hoat dong xay dung cho cac to chuc xet du dieu kien nang luc dot 1 thang 2 nam 2017 [05/01/2018]
Dang tai thong tin nang luc cua cac to chuc dot 4 (thang 7 nam 2017) [21/09/2017]
<<  <  1  >>  >>