Công văn số: 566/SNV-XDCQCTTN trả lời ý kiến công dân Vương Thành Nguyên về chế độ nghỉ việc cho công an viên theo Nghị định 73 của Chính phủ
Lượt xem: 12111
Xem chi tiết tại đây
Tin khác
1 2 3 4 5  ...