Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới kể từ ngày 1/7/2023
Lượt xem: 27283
Ngày 22/6, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Trà Vinh ban hành Thông báo số 590/BHXH-TST về mức lương cơ sở mới căn cứ tính đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) kể từ ngày 1/7/2023 để các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý người tham gia BHYT, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh về điều chỉnh mức lương cơ sở mới căn cứ tính đóng BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN).

Người dân sử dụng CCCD gắn chíp thay thế thẻ BHYT giấy để khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Trà Vinh (ảnh: Hồng Đậm)

Theo thông báo, đối với các đơn vị sử dụng lao động đang áp dụng việc xếp lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (hệ số lương) thì thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động theo mức lương cơ sở mới là 1.800.000 đồng.

Đối với trường hợp áp dụng mức tiền lương do đơn vị sử dụng lao động quyết định thì mức đóng BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN tối đa bằng 20 lần tháng lương cơ sở, tương ứng số tiền 36.000.000 đồng (riêng mức đóng BHTN tối đa bằng 20 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3, Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ).

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn đóng BHXH, BHYT theo mức lương cơ sở mới là 1.800.000 đồng/tháng. Mức đóng BHYT của người tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước đóng thực hiện theo mức lương cơ sở mới là 1.800.000 đồng/tháng. Trường hợp cấp thẻ trước ngày 1/7/2023 thì từ ngày 1/7/2023 cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng theo mức lương cơ sở mới là 1.800.000 đồng/tháng (thu bổ sung phần chênh lệch do tăng lương cơ sở).

Người tham gia BHYT do ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và người tham gia BHYT theo hộ gia đình từ ngày 1/7/2023, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở mới là 1.800.000 đồng/tháng. Trường hợp người tham gia đã đóng đủ tiền vào quỹ BHYT theo thời hạn sử dụng của thẻ BHYT và được cấp thẻ BHYT trước ngày 1/7/2023 thì người tham gia BHYT và ngân sách Nhà nước không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do tăng mức lương cơ sở. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn để tính mức đóng BHXH tự nguyện cao nhất bằng 36.000.000 đồng/tháng (1.800.000 đồng x 20 lần) tại thời điểm đóng.

Ngân Linh