Hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở
Lượt xem: 18569
Theo Nghị quyết HĐND tỉnh số 20/2023/NQ-HĐND vừa được thông qua ngày 31/7/2023, hộ mới thoát nghèo sẽ được hỗ trợ vay vốn xây dựng nhà ở từ nguồn Quỹ An sinh xã hội tỉnh năm 2023.
 

 

Ảnh minh họa

Cụ thể, hộ mới thoát nghèo sẽ được vay tối đa 50 triệu đồng/hộ, với lãi suất ưu đãi 3%/năm (0,25%/tháng). Đối với phần chênh lệch lãi suất còn lại theo quy định, ngân sách tỉnh cấp bù cho Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thời hạn cho vay là 15 năm, trong đó, thời gian ân hạn là 5 năm. Thời gian trả nợ tối đa là 10 năm, bắt đầu từ năm thứ 6, mức trả nợ mỗi năm tối thiểu là 10% tổng số vốn đã vay.

Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Trà Vinh được ủy thác thực hiện cho vay. Thời gian hỗ trợ cho vay đến hết ngày 31/12/2023.

Phương An