Thư của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp tết Trung thu năm 2023
Lượt xem: 11427
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng nhân dịp tết Trung thu năm 2023.