English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng vừa ký ban hành Quyết định số 1417/QĐ-UBND, ngày 28/7/2022 ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 – 2025.

Quốc lộ 54 đoạn qua  xã Phước Hưng, huyện Trà Cú (xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm  2020)

Theo quy định, xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025 là xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; đối với các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn nâng cao giai đoạn 2018 - 2020, đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025.

Thu nhập bình quân đầu người của xã tại thời điểm xét, công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu phải cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao tại cùng thời điểm.

Bên cạnh đó, xã phải đạt các tiêu chí:

Mô hình ấp thông minh: Xã phải có mô hình kinh tế được thực hiện tự động hóa từ 80% trở lên các công đoạn hoặc mô hình sản xuất nông nghiệp có hệ thống tưới tự động theo hướng tuần hoàn. Trên 80% người dân tiếp cận được thông tin (về chủ trương, chính sách, an ninh trật tự...) trên app điện thoại thông minh, Cổng thông tin điện tử tỉnh Trà Vinh, mạng xã hội chính thống.  Ít nhất 90% hộ dân thanh toán tiền điện, nước không bằng tiền mặt hoặc ít nhất 80% hồ sơ được nộp trực tuyến.

Tiêu chí sản xuất: Có ít nhất 1 mô hình liên kết chuỗi cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với kinh tế tuần hoàn và sử dụng công nghệ cao. Ít nhất 1 hợp tác xã nông nghiệp sử dụng nền tảng số trong quản lý và điều hành. Có từ 2 sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn > 3 sao hoặc tương đương còn thời hạn. Có từ 10% sản phẩm chủ lực hoặc sản phẩm OCOP của xã được bán qua kênh thương mại điện tử.

Cảnh quan môi trường: Trên 96% tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn từ 6m2/người. Có trên 2km tuyến đường trồng chuyên biệt hoặc trồng kết hợp cây xanh, cây cảnh, hoa nhưng có một loại chủ đạo, đảm bảo sáng, xanh - sạch - đẹp, nổi trội. Có ít nhất 1 mô hình phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt và mô hình tái chế chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp.

Chuyển đổi số: 100% dịch vụ công đủ điều kiện được cung cấp mức độ 4. Tối thiểu 60% hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã. Có ít nhất 90% CBCCVC của bộ phận một cửa được đánh giá qua cổng dịch vụ công ở mức hài lòng và rất hài lòng. Trên 90% doanh nghiệp tham gia đánh giá xác định mức độ chuyển đổi số trên Cổng thông tin chỉ số chuyển đổi số doanh nghiệp (dbi.gov.vn); tối thiểu 30% doanh nghiệp áp dụng ít nhất 1 nền tảng số phục vụ hoạt động, sản xuất kinh doanh. Xã có Tổ công nghệ số cộng đồng. Trên 50% các cơ sở dân sinh, kinh tế - xã hội được gán địa chỉ số trên nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số

Ngoài ra, căn cứ vào tình hình thực tế, địa phương lựa chọn thực hiện đạt một trong các tiêu chí: giáo dục, văn hóa, du lịch, an ninh trật tự, cảnh quan môi trường, sản xuất.

P.A

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 638
  • Hôm nay: 26086
  • Trong tuần: 267,176
  • Tất cả: 34,047,292

Chung nhan Tin Nhiem Mang