English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Tổng kết công tác dân vận, đánh giá Năm Dân vận chính quyền 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020

Chiều 4/2, Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và đánh giá Năm Dân vận chính quyền 2019, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh; đồng chí Lê Văn Hẳn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và gần 100 đại biểu đại diện các sở, ban ngành tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thị, thành phố. 

Đc Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác Dân vận cũng như kết quả thực hiện Năm Dân vận chính quyền 2019.

Theo đó, thực hiện chương trình công tác năm 2019, Ban Dân vận các cấp trong tỉnh đã có nhiều tích cực trong tham mưu, đề xuất cấp ủy triển khai, quán triệt và xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết các cấp ủy Đảng về công tác dân vận. 

Đăc biệt là các cấp ủy Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong thực hiện Kế hoạch số 115 ngày 13/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận 43 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.  Qua đó công tác Dân vận đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đồng thời Ban Dân vận các cấp cùng hệ thống chính trị đã xây dựng được 2.359 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 272 tập thể và 170 cá nhân tham gia xây dựng, thực hiện mô hình trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá – xã hội, an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị đã thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019. 

Bên cạnh đó, lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương cũng đã tập trung triển khai phối hợp thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền” 2019, gắn với thực hiện chính sách xã hội, đã góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, lắng nghe ý kiến và giải quyết những bức xúc, kiến nghị của nhân dân. 

Các cấp ủy Đảng, hệ thống chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cũng đã tập trung tuyên truyền việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở ngày càng sâu rộng từ trong nội bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã tác động tích cực, tạo ra chuyển biến tốt về nếp nghĩ, cách làm cũng như phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên và người lãnh đạo theo hướng gần dân, tôn trọng dân và có trách nhiệm với dân.

Đc Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Dân vận năm 2019.

Chỉ đạo trong năm 2020, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Dân vận các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thực chất, hiệu quả, quan tâm theo dõi, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Đặc biệt là tập trung thực hiện tốt, kịp thời, hiệu quả công tác theo dõi, nắm tình hình nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng. 

Ban Dân vận các cấp tăng cường đẩy mạnh phối hợp chặt chẽ cùng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước gắn với phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện tốt quy chế chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Tại Hội nghị, đồng chí Kim Ngọc Thái, Phó Bí Thư Tỉnh ủy thay mặt Ban Chỉ đạo QCDC ở cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo” cấp tỉnh và đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trà Vinh đã trao tặng giấy khen cho 135 tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, phong trào thi đua “Dân vận khéo” và công tác dân vận năm 2019.

Phương Thảo
 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 401
  • Hôm nay: 3945
  • Trong tuần: 316,012
  • Tất cả: 32,022,795

Chung nhan Tin Nhiem Mang