English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Đoàn công tác liên ngành Bộ Nội vụ làm việc tại Trà Vinh

Sáng ngày 19/4, ông Triệu Văn Cường – Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng đoàn công tác liên ngành của Bộ Nội vụ đến kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 16 và chương trình phối hợp số 79 tại tỉnh Trà Vinh. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Lâm Minh Đằng – Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông Lê Văn Hẳn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác liên ngành Bộ Nội vụ tại Trà Vinh

Đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới” và  chương trình phối hợp số 79, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn cho rằng: quá trình triển khai đã được các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm và cụ thể hóa các nhiệm vụ, lồng ghép công tác vận động quần chúng vào các chương trình, kế hoạch hoạt động ở từng cơ quan, địa phương bảo đảm đáp ứng 03 nội dung công tác dân vận là dân sinh, dân trí, dân chủ. Đồng thời, quá trình triển khai gắn với việc thực hiện chính sách xã hội ngày càng được quan tâm, mang lại một số kết quả thiết thực. Đối với việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính cũng góp phần thúc đẩy, tạo điều kiện cho công tác dân vận phát triển sâu rộng trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Kết quả nổi bật qua triển khai, đến nay toàn tỉnh có 1.750 mô hình “dân vận khéo” được thực hiện, có 1.616 thủ tục hành chính được cắt giảm ½ thời gian giải quyết. Trong công tác đối thoại với nhân dân, tỉnh đã thành lập 3.978 tổ hòa giải với hơn 31.300 hòa giải viên tham gia. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: công tác dân vận là rất quan trọng và đồng hành xuyên suốt với quá trình phát triển của tỉnh, thể hiện rõ nhất là trong việc tham gia công tác xây dựng nông thôn mới, trong công tác giải phóng mặt bằng, do đó tỉnh tiếp tục quan tâm triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Minh Đằng: quá trình thực hiện, Tỉnh ủy Trà Vinh đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa thành các chương trình hành động và ban hành kế hoạch thực hiện đạt hiệu quả cao. Từ đó kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng trong dân và xuất hiện nhiều mô hình hay trong các cấp chính quyền, trong cộng đồng dân cư. Từ đó mà các chủ trương, chính sách cũng kịp thời được triển khai rộng rãi và được nhân dân đồng tình hưởng ứng cao. Đề xuất với đoàn công tác, Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc, quan tâm hỗ trợ kinh phí để tỉnh thực hiện công tác tôn tạo, bảo tồn các di tích lịch sử, văn hóa dân tộc, tôn giáo, góp phần cho tỉnh thực hiện tốt hơn nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. 

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường – Trưởng đoàn công tác cho rằng: Trà Vinh đã triển khai tích cực, đạt được hiệu quả rõ rệt, làm cho đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Dân vận và công tác dân vận luôn được tỉnh xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, triển khai thực hiện từng bước đi vào chiều sâu. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị tỉnh tiếp tục quán triệt nghiêm túc quan điểm của Đảng về công tác dân vận, phải gắn công tác dân vận với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh và phải xem công tác dân vận là công tác của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, các cấp chính quyền cần đổi mới hoạt động quản lý, điều hành theo hướng hiệu lực, hiệu quả, công khai, dân chủ, thân thiện và gần dân./.

                   Kim Trà  

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 464
  • Hôm nay: 2943
  • Trong tuần: 315,011
  • Tất cả: 32,021,794

Chung nhan Tin Nhiem Mang