Thông báo tuyển lao động Việt Nam vào vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài làm việc tại Công ty TNHH YOU FOONG (Ấp Phú Thọ 1, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh)
Lượt xem: 2768

Xem chi tiết tại đây

Tin khác
1 2 3 4 5  ...