Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 7/2022
Lượt xem: 3364

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 7 năm 2022

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản tháng 7/2022 và tình hình khai thác hải sản của ngư dân, Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 7/2022, như sau:

1. Tình hình hoạt động khai thác hải sản tháng 7/2022

Tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác của ngư dân và trên ngư trường xuất hiện nhiều luồng tôm, cá nên ngư dân trong tỉnh đã tranh thủ ra khơi khai thác và đạt lợi nhuận khá. Trong tháng, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các đồn, trạm Biên phòng của biển tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc duy trì tín hiệu kết nối vệ tinh thiết bị giám sát hành trình tàu cá của các chủ tàu trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho ngư dân trong mùa mưa bão, đồng thời, thực hiện tốt công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

2. Dự báo tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 8/2022

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, trong tháng 8/2022, có khả năng xuất hiện 01 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau có gió Tây nam phổ biến ở khoảng cấp 5, có lúc cấp 6, có mưa rào và dông nhiều nơi, trong cơn dông cần đề phòng gió giật, lốc xoáy. Khuyến cáo, ngư dân khi ra khơi khai thác cần trang bị đầy đủ các trang thiết bị bảo đảm an toàn khi hoạt động khai thác thủy sản trên biển.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác cùng kỳ của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả như sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ đạt sản lượng cao tại khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E. Khai thác đạt sản lượng trung bình tại khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N - 08°30’N, kinh độ đông từ 107°00’E – 109°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°00’N – 08°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°00’N – 07°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 107°00’E.

+ Nghề lưới rê đạt sản lượng cao tại khu vực có vĩ độ bắc từ 10o30’N – 11o00’N, kinh độ đông từ 108o30’E - 109o00’E. Khai thác đạt sản lượng trung bình tại khu vực có vĩ độ bắc từ 09o30’ - 10o00’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 108o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08o30’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 108o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 105o30’E - 107o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 10o00’ - 10o30’N và kinh độ đông từ 108o00’E - 109o30’E./.

Chi cục Thủy sản Trà Vinh