Bản tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 4/2023
Lượt xem: 2118

BẢN TIN HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC HẢI SẢN TỈNH TRÀ VINH

Tháng 4 năm 2023

Theo số liệu thống kê sản lượng khai thác hải sản tháng 4/2023 và tình hình khai thác hải sản của ngư dân, Chi cục Thủy sản Trà Vinh thông tin hoạt động khai thác hải sản tỉnh Trà Vinh tháng 4/2023, như sau:

1. Hoạt động khai thác hải sản tháng 4/2023

Tình hình thời tiết biển tương đối thuận lợi cho hoạt động khai thác của ngư dân, cùng với trên ngư trường xuất hiện nhiều luồng tôm, cá nên ngư dân tỉnh Trà Vinh đã tranh thủ ra khơi khai thác đạt sản lượng khá. Nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các quy định về chống khai thác IUU, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến tháng 5/2023 với yêu cầu vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính các cấp Sở, ngành, địa phương có liên quan trong tỉnh trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống khai thác IUU, coi đây là nhiệm vụ chính trị, ưu tiên, cấp bách, tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm cùng cả nước gỡ cảnh báo “Thẻ vàng”.

2. Tình hình thời tiết biển, ngư trường, nguồn lợi hải sản tháng 5/2023

- Tình hình thời tiết biển: Theo nhận định của Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, trong tháng 5/2023, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng xuất hiện trên Biển Đông, vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Trà Vinh và Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Ngư dân ra khơi khai thác cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh trong cơn dông.

- Ngư trường, nguồn lợi hải sản: Theo dự báo ngư trường khai thác của Viện Nghiên cứu Hải sản, trong tháng 5/2023 ngư dân làm nghề khai thác cá nổi nhỏ và nghề lưới rê tỉnh Trà Vinh có khả năng khai thác đạt hiệu quả tại các khu vực biển sau:

+ Nghề cá nổi nhỏ: Khu vực có khả năng khai thác cao: Khu vực có vĩ độ bắc từ 08°30’N – 09°00’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08°00’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 106°00’E. Khu vực có khả năng khai thác trung bình; Khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 10°30’N, kinh độ đông từ 107°30’E - 108°00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07°30’N – 08°30’N, kinh độ đông từ 106°00’E - 106°30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06°30’N – 07°30’N, kinh độ đông từ 105°30’E - 107°30’E.

+ Nghề lưới rê: Khai thác đạt hiệu quả tại vùng biển Đông nam bộ và quần đảo Trường Sa: Khu vực có vĩ độ bắc từ 09o00’ - 09o30’N và kinh độ đông từ 107o30’E - 108o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 08o00’ - 09o00’N và kinh độ đông từ 107o00’E - 109o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 109o00’E - 110o30’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 07o00’ - 08o30’N và kinh độ đông từ 106o00’E - 107o00’E; khu vực có vĩ độ bắc từ 06o30’ - 08o00’N và kinh độ đông từ 105o00’E - 106o00’E./.

Chi cục Thủy sản Trà Vinh