English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 2035

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả giám sát tại Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải và đồng chí Bí thư Đảng ủy Sở

Tiếp tục giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác đầu tư công, giải ngân các nguồn vốn đầu tư, chuyển nguồn vốn đầu tư công và Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh; chiều ngày 10/8/2023, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn làm việc với Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải và đồng chí Dương Thành Huynh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở để thông qua dự thảo báo cáo kết quả. Đoàn giám sát gồm có các đồng chí: Trần Văn Ba, Chánh Thanh tra tỉnh; Kiên Văn Dung, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Khởi, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Trương Văn Toàn, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh. Về Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải: đồng chí Dương Thành Huynh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở và các phòng chuyên môn có liên quan.

Quang cảnh cuộc họp

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2023 (tính đến ngày 31/3/2023), Đảng uỷ Sở đã lãnh, chỉ đạo Ban Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thực hiện đạt được một số kết quả như sau: tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản cụ thể hoá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác đầu tư công trên lĩnh vực giao thông nông thôn; triển khai, quát triệt, tuyên truyền các quy định về đầu tư công và Chỉ thị số 49-CT/TU gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết, kế hoạch và chương trình phát triển hạ tầng giao thông của Tỉnh ủy và UBND tỉnh; giai đoạn 2021 - 2023 được cấp có thẩm quyền giao có 17 dự án với số vốn đầu tư công từ là 907.601 triệu đồng, đến nay đã phân bổ 907.601 triệu đồng (đạt 95,16% kế hoạch); lập kế hoạch và tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuộc dự án được bố trí vốn theo kế hoạch đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với 17 dự án, thực hiện công tác đấu thầu đúng quy định. Đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng 10 công trình với tổng chiều dài 47,36 km và 20 cầu/693,6m dài, tổng mức đầu tư 297.868 triệu đồng. Hiện đang triển khai thi công 04 công trình với tổng chiều dài 28,46 km và 09 cầu/443,5 m dài, tổng mức đầu tư 1.134.999 triệu đồng; công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định đối với 14 dự án, đạt 100%; thời gian giám sát, đánh giá đầu tư đảm bảo theo đúng thời gian; chất lượng công tác giám sát, đánh giá đầu tư đạt yêu cầu; phối hợp tốt với đơn vị quản lý dự án, Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đảm bảo giải ngân trong thanh toán vốn đầu tư công.

Ảnh: đồng chí Dương Thành Huynh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 
báo cáo kết quả thực hiện

Kết quả tổ chức thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã đầu tư xây dựng trên 56 dự án (tổng chiều dài đường trên 952,79 km và 140 cầu). Nâng tổng số, toàn tỉnh có 978,82/981,87 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được cứng hóa đúng theo quy định, chiếm tỷ lệ 99,7%; có 1.281,55/1.760,16 km đường trục ấp và đường liên ấp được cứng hóa, chiếm tỷ lệ 72,8%; 1.166,48/1.634,33 km đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa, chiếm tỷ lệ 71,37%; 761,99/1.103,41km đường trục chính nội đồng, chiếm tỷ lệ 69,06%. Công tác duy tu, bảo dưỡng nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn: giai đoạn từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/3/2023 đã thực hiện 91 công trình với tổng mức đầu tư 268,312 tỷ đồng,...

Ảnh: Đồng chí Kiên Văn Dung, Phó trưởng Nội chính Tỉnh ủy, 
thành viên Đoàn giám sát phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt, tuyên truyền các quy định về đầu tư công và Chỉ thị 49-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ từng lúc chưa được kịp thời và sâu rộng; việc ban hành các văn bản cụ thể hoá các quy định về đầu tư công, nhất là trên lĩnh vực giao thông nông thôn còn hạn chế; sự phối hợp giữa đơn vị với các nhà thầu tư vấn đôi lúc chưa chặt chẽ trong công tác khảo sát lập dự án dẫn đến một số dự án khi triển khai phải điều chỉnh, bổ sung quy mô; công tác phối hợp với các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác giải phóng mặt bằng có dự án còn chậm; lãnh đạo thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông vẫn còn hạn chế, một số công trình, dự án tiến độ thi công, tiến độ giải ngân còn chậm so với kế hoạch,...

Ảnh: đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát phát biểu

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đề nghị Đảng ủy Sở Giao thông vận tải và đồng chí Dương Thành Huynh, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở phối hợp với Ban Giám đốc lãnh đạo, chỉ đạo các phòng chuyên môn chỉnh sửa lại báo cáo và có giải trình cụ thể từng nội dung trong dự thảo báo cáo đã nêu và các thành viên Đoàn giám sát đã đặt ra, sau đó, Đoàn giám sát sẽ hoàn chỉnh dự thảo báo cáo kết quả giám sát và có kết luận chính thức.

           T.V.Toàn

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 563
  • Hôm nay: 33136
  • Trong tuần: 320,261
  • Tất cả: 48,859,640

Chung nhan Tin Nhiem Mang