English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1875

Ban Pháp chế HĐND tỉnh Trà Vinh khảo sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, giai đoạn 2020 - 2022

Ngày 16, 17/8/2023, Đoàn khảo sát của Ban Pháp chế HĐND tỉnh khảo sát công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2020 - 2022 tại UBND xã Tam Ngãi (huyện Cầu Kè), UBND thị trấn Cầu Ngang (huyện Cầu Ngang), Thanh tra tỉnh. Đoàn khảo sát do ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn, bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh làm Phó Trưởng đoàn, thành viên Đoàn khảo sát gồm: đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Ảnh: Đoàn khảo sát làm việc với UBND xã Tam Ngãi (huyện Cầu Kè)

Qua khảo sát cho thấy, nhìn chung, hàng năm các đơn vị đều có ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn, đồng thời tuyên tuyền đến cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên các đoàn thể nâng cao nhận thức thực hiện các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm triển khai thực hiện như: hoàn thiện các quy định về quy chế chi tiêu nội bộ; chuyển đổi vị trí công tác công chức; kê khai tài sản, thu nhập; công khai đầy đủ các thủ tục hành chính hiện hành qua nhiều hình thức; thực hiện quy tắc ứng xử theo Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 15/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Ảnh: Chủ tịch UBND xã Tam Ngãi (huyện Cầu Kè) trình bày báo cáo

Qua tự kiểm tra nội bộ việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng các đơn vị chưa phát hiện hành vi, vụ việc tham nhũng, tiêu cực xảy ra trên địa bàn. Định kỳ 6 tháng, hàng năm có tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Ảnh: Bà Thạch Thị Sô Quươn - Phó Trưởng đoàn phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Nhiều hoạt động của đơn vị liên quan đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động CBCC, việc thực hiện dự toán, quyết toán ngân sách nhà nước, việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính được công khai, minh bạch; xây dựng các văn bản liên quan đến thực hiện quy tắc ứng xử, văn hóa công vụ của CBCC, nội quy, quy chế cơ quan; công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện các mặt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được các đơn vị quan tâm thực hiện.

Quang cảnh buổi làm việc tại Thanh tra tỉnh

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các đơn vị từng lúc chưa sâu rộng; việc cụ thể hóa các văn bản của cấp trên từng lúc chưa cụ thể, kịp thời; việc tổng hợp, báo cáo chưa đúng thời gian quy định; công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ đơn vị chưa hiệu quả, còn mang tính hình thức,…

Ảnh: Ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận buổi khảo sát, ông Trần Văn Phong - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn khảo sát ghi nhận những mặt làm được của các đơn vị, qua đó đề nghị các đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ đơn vị và nhân dân nắm bắt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện. Thường xuyên rà soát, đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy định còn vướng mắc, bất cập. Phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đơn vị trong công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra hành vi tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường tổ chức tự kiểm tra, thanh tra nhằm kịp thời phát hiện, uốn nắn, xử lý các hạn chế, thiếu sót trong nội bộ để ngăn chặn nguy cơ dẫn đến hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực ngay khi phát hiện, kể cả hành vi bao che, cản trở việc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp trong việc phòng ngừa, phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đối với các vụ án tham nhũng, tiêu cực,...

N. T Đào

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 648
  • Hôm nay: 8813
  • Trong tuần: 278,338
  • Tất cả: 48,786,633

Chung nhan Tin Nhiem Mang