English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 1171

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu

Sáng ngày 15/9, Thường trực HĐND tỉnh Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. Hội nghị do ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, bà Dương Thị Ngọc Thơ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng ban, Phó Trưởng các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực Huyện ủy - Thị ủy - Thành ủy, Thường trực HĐND, đại diện lãnh đạo UBND, Ban Thường trực UBMTTQVN, đại biểu HĐND, Văn phòng HĐND và UBND, công chức phục vụ hoạt động HĐND cấp huyện.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ việc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng, đầy đủ các nội dung, đảm bảo tính chủ động, tiến độ thời gian theo quy định. 
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Thị Ngọc Thơ triển khai Kế hoạch số 297/KH-HĐND ngày 11/9/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu, trong đó HĐND tỉnh sẽ thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các Ủy viên UBND tỉnh. HĐND huyện, thị xã, thành phố thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Ban và Phó Trưởng Ban của HĐND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND huyện, thị xã, thành phố. Thời gian tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với HĐND tỉnh, HĐND huyện, thị xã, thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Về quy trình, thủ tục lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.


Ông Kim Ngọc Thái, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại hội nghị

Kết luận hội nghị, ông Kim Ngọc Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu kết luận một số nội dung đối với việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu: (1) Thường trực Tỉnh ủy, Huyện ủy - Thị ủy - Thành ủy quan tâm lãnh, chỉ đạo việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu đảm bảo theo quy định; (2) Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, Kế hoạch số 297/KH-HĐND của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đến Hội đồng nhân dân cấp huyện, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu bảo đảm đúng đối tượng, nguyên tắc, thời hạn và quy trình theo quy định của Nghị quyết số 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, Kế hoạch của Thường trực Hội đồng nhân dân và quy định khác của pháp luật có liên quan; (3) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện lãnh đạo thành viên Ủy ban nhân dân thực hiện tốt các nội dung liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm theo yêu cầu; (4) Đại biểu Hội đồng nhân dân có trách nhiệm tham gia lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp Hội đồng nhân dân; cân nhắc thận trọng, khách quan, công tâm, công bằng khi thể hiện mức độ tín nhiệm; (5) Người được lấy phiếu tín nhiệm phải báo cáo đầy đủ, trung thực kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, kê khai tài sản, thu nhập, những hạn chế, thiếu sót, phương hướng khắc phục và giải trình đầy đủ các nội dung mà cử tri và nhân dân có ý kiến hoặc đại biểu Hội đồng nhân dân yêu cầu (nếu có); (6) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tập hợp, tổng hợp đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân liên quan đến người được lấy phiếu tín nhiệm gửi đến Hội đồng nhân dân cùng cấp; đồng thời trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân phản ánh về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, để tổng hợp báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hướng dẫn thống nhất thực hiện.

Lệ Hiền

 
Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 436
  • Hôm nay: 15034
  • Trong tuần: 307,827
  • Tất cả: 48,693,007

Chung nhan Tin Nhiem Mang