English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Trà Vinh tổ chức lễ Sêne Đôlta của đồng bào Khmer

Để đồng bào Khmer đón mừng lễ Sêne Đôlta năm 2020 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm. Ngày 21/8/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ban hành công văn số 3363/UBND-KGVX v/v tổ chức lễ Sêne Đôlta của đồng bào Khmer, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tình tổ chức thực hiện tốt các mặt công tác như sau:

1/ Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer; vận động đồng bào Khmer trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết dân tộc, đoàn kết lương giáo; chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2/ Ban Dân tộc tỉnh phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, các sở, ngành tỉnh có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch thảm hỏi các gia đình chính sách, chùa Phật giáo Nam tông Khmer tiêu biểu trong tỉnh một cách phù hợp với điều kiện tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

3/ Vận động đồng bào phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ gia đình đồng bào Khmer nghèo, neo đơn, hoàn cảnh khó khăn để mọi người, mọi nhà cùng đón mừng Sêne Đôlta với tinh thần vui tương, đoàn kết, tiết kiệm.

4/ Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh, nội dung phong phú phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, tùy theo tình hình nhưng phải đảm bảo các yêu cầu về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học có kế hoạch sắp xếp để cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên dân tộc Khmer nghỉ lễ Sêne Đôlta trong 03 ngày 16, 17, 18 tháng 9 năm 2020.

Thanh Hương

1 người đã bình chọn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 186
  • Hôm nay: 6630
  • Trong tuần: 145,740
  • Tất cả: 15,891,922