English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Phát triển sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam

Đó là một trong những nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030 (Kèm theo Quyết định số 1987/QĐ-UBND).

Ảnh minh họa (Nguồn: baochinhphu.vn)

Với mục đích là tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Trà Vinh từng bước làm chủ về công nghệ, chủ động tiếp cận, xây dựng các sản phẩm và sáng tạo các dịch vụ, giải pháp, mô hình kinh doanh mới dựa trên nền tảng của nhiều công nghệ mới mà cốt lỗi là công nghệ số (dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, điện toán đám mây, internet vạn vật,…) tạo ra sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam; góp phần cho nền kinh tế Trà Vinh bứt phá, phát triển nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Để phấn đấu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh có ít nhất 05 doanh nghiệp thành lập mới hoặc tham gia chuyển đổi công nghệ số; đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh có 10 doanh nghiệp công nghệ số; trong đó, ít nhất có 05 doanh nghiệp làm chủ công nghệ, cung cấp các sản phẩm, giải pháp phần mềm phục vụ chính quyền điện tử, đô thị thông minh được đưa vào ứng dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức có liên quan và doanh nghiệp tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số

- Phát triển hạ tầng số

- Phát triển sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam

- Phát triển nhân lực công nghệ số

- Phát triển thị trường cho doanh nghiệp, sản phẩm công nghệ số

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về phát triển doanh nghiệp công nghệ số

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các đơn vị theo chủ trương, kế hoạch, quy định của tỉnh, góp phần kích cầu để các doanh nghiệp công nghệ số phát triển sản phẩm, ứng dụng; rà soát các thể chế, chính sách, điều kiện kinh doanh chuyên ngành, đơn giản hóa các thủ tục quản lý công nghệ của doanh nghiệp để tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực quản lý, tăng cường đầu tư cho ứng dụng và đổi mới công nghệ của doanh nghiệp gồm cải cách thủ tục hành chính, công khai, minh bạch thông tin chính sách./.

L.Q.L

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 181
  • Hôm nay: 15887
  • Trong tuần: 441,178
  • Tất cả: 20,432,764