English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tập trung cao nhất mọi nguồn lực của tỉnh cho công tác phòng, chống đại dịch COVID-19

  Ngày 21/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn ký ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND triển khai Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ

 

Ảnh: Nhân viên y tế thực hiện lấy mẫu tại Công ty Cổ phần Trà Bắc

Theo đó, phong trào thi đua bao gồm các nội dung:

- Thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ, quyết liệt, mạnh mẽ và hiệu quả các giải pháp, huy động các nguồn lực xã hội, động viên, khích lệ mọi người dân tự giác, tích cực tham gia phòng, chống đại dịch COVID-19

- Thi đua phát huy sáng kiến, giải pháp ổn định sản xuất kinh doanh, cung ứng hàng hóa, xuất nhập khẩu

- Thi đua đảm bảo an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân

- Thi đua giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống

- Thi đua triển khai hiệu quả, an toàn Chiến lược vắc xin phòng COVID-19 nhằm đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng. Thi đua đóng góp xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, phát triển vắc xin trong nước.

- Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Kế hoạch cũng đề ra các nhóm giải pháp thực hiện phong trào thi đua gồm:

Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quan điểm "Lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là chiến sĩ, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng, chống đại dịch COVID-19".

Cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong thực hiện các hoạt động, các biện pháp phòng, chống dịch.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức, ý thức người dân; cổ vũ mọi người dân thi đua tiếp tục thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch; phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, sẵn sàng hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn với tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ’, “Mỗi gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương là một pháo đài chống dịch”.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch.

Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp làm tốt, những cá nhân tiêu biểu trong phòng, chống dịch. Ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Về tiêu chí thi đua, hình thức, tiêu chuẩn khen thưởng

* Về tiêu chí thi đua

- Các sở, ban, ngành tỉnh thi đua thực hiện tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phòng, chống đại dịch COVID-19 được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao. Năng động, sáng tạo, theo dõi sát diễn biến trong và ngoài tỉnh, chủ động phân tích, đánh giá, dự báo để có các giải pháp tham mưu kịp thời với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và chủ động chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hỗ trợ theo ngành, lĩnh vực được giao để phòng, chống dịch hiệu quả.

- Cấp ủy và chính quyền các cấp đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, chủ động, sáng tạo, áp dụng linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, thi đua thực hiện nhiệm vụ vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong, thần tốc xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho nhân dân, thực hiện tốt biện pháp 5K, đảm bảo an sinh - xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống nhân dân.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức đoàn thể thi đua đồng hành cùng UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các địa phương trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, giám sát và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Các lực lượng chống dịch ở tuyến đầu: Cán bộ, nhân viên y tế, quân đội, công an, nhà báo, đội tình nguyện... tiếp tục thi đua, thể hiện ý chí “Chân cứng đá mềm”, nhiệt huyết, tấm lòng nhân ái, tận tâm, tận lực với công việc, phục vụ đồng bào, đồng thời bảo đảm an toàn chống dịch.

- Các doanh nghiệp, doanh nhân thuộc các thành phần kinh tế phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức thi đua vừa chống dịch, vừa duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh; đồng hành cùng UBND, các sở, ban, ngành và địa phương phòng, chống đại dịch COVID-19, chăm lo việc làm, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động.

- Các tầng lớp nhân dân thi đua chấp hành tốt các quy định của chính quyền về phòng, chống dịch, nhất là những nơi phong tỏa, cách ly, phải thực hiện nghiêm ngặt người cách ly với người, ai ở đâu thì ở đó để ngăn chặn nguồn lây; hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình, cộng đồng và xã hội; đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn, góp phần sớm đẩy lùi và chiến thắng đại dịch.

- Các cơ quan Báo, Đài Phát thanh và Truyền hình thi đua thực hiện tốt công tác tuyên truyền thông tin tới người dân một cách kịp thời, chính xác, hiệu quả về tình hình và các biện pháp phòng chống dịch, góp phần tạo niềm tin, tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ động của người dân trong phòng, chống dịch.

* Về hình thức và tiêu chuẩn khen thưởng

- Hình thức khen thưởng

- Huân chương Lao động.

- Huân chương Chiến công.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

- Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Giấy khen của sở, ban, ngành tỉnh và địa phương.

- Tiêu chuẩn khen thưởng: Căn cứ thành tích trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19, việc xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc được thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

L.Q.L

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 256
  • Hôm nay: 15380
  • Trong tuần: 440,671
  • Tất cả: 20,432,257