English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Trà Vinh: triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2021

Ngày 20/10, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Hẳn ký ban hành Công văn số 5417/UBND-THNV về việc thực hiện Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo

tại cuộc họp sơ kết tình hình KTXH tháng 9 và 9 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh

Theo đó, tại Công văn nêu trên Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố đề cao trách nhiệm người đứng đầu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phát huy kết quả đạt được trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tại các địa bàn, địa phương có dịch diễn biến phức tạp, khắc phục những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục tập trung, ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội với phương châm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19";

Đồng thời, theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Giám đốc Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, nỗ lực cao nhất để ngăn chặn, kiểm soát dịch bệnh;

Có phương án linh hoạt, sáng tạo, kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với thực tế từng vùng, địa bàn xã, phường, thị trấn, nơi nào phát hiện ổ dịch, nếu phải giãn cách xã hội thì thực hiện ở phạm vi hẹp nhất, gắn với áp dụng biện pháp y tế một cách khoa học và nhanh nhất.

Tăng cường triển khai thực hiện y tế lưu động; tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K + vắc-xin, thuốc chữa bệnh, công nghệ và ý thức của nhân dân trong phòng, chống dịch.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu thực hiện đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2021.

Theo dõi, rà soát nắm tình hình phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp về vướng mắc, khó khăn trong thực hiện cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính vượt thẩm quyền của tỉnh, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kiểm tra, rà soát trong trường hợp không có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn năm 2021 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia thì thống nhất chủ trương báo cáo cấp có thẩm quyền chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương trong nước năm 2021 còn lại chưa giải ngân của các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương và số vốn chi đầu tư bố trí cho Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2021 sang năm 2022 để thực hiện và giải ngân.

Giám đốc Sở Công Thương tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch bệnh phù hợp điều kiện của các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Từng bước mở cửa các nhà máy, phân xưởng sản xuất, bảo đảm lưu thông hàng hóa thông suốt; chú trọng đối thoại với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ vướng mắc ngay tại cơ sở nhằm đẩy nhanh việc phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 31/8/2021 tổ chức trở lại hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan để tổ chức việc di chuyển của người dân, người lao động bảo đảm trật tự, an toàn.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 5082/UBND-KGVX ngày 12/10/2021 về việc chuyển đổi phương thức dạy học.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai kịp thời và hiệu quả các chính sách, giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể sớm ổn định, phục hồi sản xuất, kinh doanh; đồng thời theo dõi hỗ trợ, tạo điều kiện cho người lao động ở lại tỉnh làm việc.

Thanh tra tỉnh có kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, không để xảy ra tình trạng lãng phí, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

L.Q.L

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 940
  • Trong tuần: 365,036
  • Tất cả: 27,781,351

Chung nhan Tin Nhiem Mang