English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 16/5/2022 thực hiện Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Ảnh minh họa

Mục tiêu đặt ra để phát triển mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại là đến năm 2025, 100% xã, phường, thị trấn có hệ thống truyền thanh hoạt động đến ấp, khóm, khu dân cư; 100% phường, thị trấn và trên 70% xã có trang tin điện tử của UBND xã để phổ biến thông tin thiết yếu và tương tác với người dân; 50% xã, phường, thị trấn có bảng tin điện tử công cộng để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân.

Ở cấp huyện, đến năm 2023, 100% huyện, thị xã, thành phố có cơ sở truyền thông cấp huyện. Đến năm 2025, 100% thị xã, thành phố và trên 80% huyện có bảng tin điện tử công cộng cỡ lớn (màn hình LED hoặc màn hình LCD) được kết nối với Hệ thống thông tin nguồn tỉnh.

Đồng thời, đến năm 2023, tỉnh phải hoàn thành Hệ thống thông tin nguồn để quản lý tập trung và cung cấp thông tin thiết yếu cho hệ thống thông tin cơ sở của tỉnh. 100% các sở, ngành cấp tỉnh và cấp huyện cung cấp thông tin thiết yếu thuộc lĩnh vực quản lý trên Hệ thống thông tin nguồn tỉnh.

Về thúc đẩy chuyển đổi số hoạt động thông tin cơ sở, UBND tỉnh đề ra mục tiêu đến năm 2025, 100% thông tin thiết yếu phổ biến đến người dân được cung cấp trên Hệ thống thông tin nguồn tỉnh phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; 100% văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên và báo cáo, thống kê từ cơ sở về hoạt động thông tin cơ sở được thực hiện trên Hệ thống thông tin nguồn Trung ương và Hệ thống thông tin nguồn tỉnh. Tất cả ý kiến phản ánh của người dân về hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật ở cơ sở được tiếp nhận, xử lý trên Hệ thống thông tin nguồn Trung ương và Hệ thống thông tin nguồn tỉnh.Và 100% đài truyền thanh cấp xã có dây/không dây FM chuyển đổi sang truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông.

Đồng thời, 100% cán bộ thực hiện công tác thông tin cơ sở cấp huyện và cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật hiện đại phù hợp với vị trí việc làm từ nay đến năm 2025.

Kế hoạch đề ra 2 nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển hạ tầng kỹ thuật mạng lưới thông tin cơ sở hiện đại và phát triển nhân lực thực hiện công tác thông tin cơ sở.

Sở Thông tin và Truyền thông được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

P.A

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 34478
  • Trong tuần: 413,713
  • Tất cả: 29,608,524

Chung nhan Tin Nhiem Mang