English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 4687

Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) tỉnh Trà Vinh năm 2022 

Gạo Rạch Lọp Tiểu Cần của Hợp tác xã Nông nghiệp Rạch Lọp

đạt chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao

Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả, đồng bộ các nội dung Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm từ tỉnh đến cơ sở. Hoàn thiện, nâng cấp các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP; đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm và xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm ngày càng tăng về số lượng và chất lượng; tổ chức xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm đối với các sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Đồng thời, nâng cao năng lực quản lý và quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình OCOP.

Mục tiêu cụ thể của tỉnh, năm 2022, phấn đấu có ít nhất 27 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh đạt hạng 3 sao trở lên; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, quản trị doanh nghiệp, phát triển sản phẩm cho các cơ sở sản xuất tham gia Chương trình OCOP; hỗ trợ xây dựng ít nhất 07 nhãn hiệu sản phẩm OCOP; đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, kết nối sản phẩm, phát triển thị trường tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh (5 cuộc xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh).

Nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2022 bao gồm: thông tin, tuyên truyền Chương trình OCOP; đào tạo, tập huấn; hỗ trợ thực hiện các chính sách liên quan đến Chương trình; thực hiện Chu trình OCOP đối với các sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình; đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình OCOP; xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP; quản lý chất lượng sản phẩm; xây dựng Đề án/Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2022 – 2025.

T.P

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 198
  • Hôm nay: 1875
  • Trong tuần: 154,281
  • Tất cả: 40,801,246

Chung nhan Tin Nhiem Mang