English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Uốn nắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

UBND tỉnh vừa có công văn gửi các sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố uốn nắn công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Ảnh minh họa

Theo UBND tỉnh, thời gian qua, công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC được quan tâm chỉ đạo thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số hạn chế như: thiếu chủ động trong rà soát quy hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; đào tạo chuyên môn không đúng quy hoạch bố trí, sử dụng; không đúng quy trình; một số đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm về tài chính chưa chủ động trong việc cử viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng,...

Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị hàng năm, rà soát nhu cầu và xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Điều kiện để CBCCVC được cử đi đào tạo sau đại học thực hiện theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP, Nghị định số 89/2021/NĐ CP của Chính phủ và các quy định có liên quan. Giao Sở Nội vụ hướng dẫn về quy trình cử CBCCVC đi học sau đại học đối với các trường hợp Chủ tịch UBND tỉnh quyết định cử đi học.

Đối với các trường hợp đã đi học rồi mới thực hiện quy trình, thủ tục (xin chủ trương, quyết định cử đi đào tạo,...), Sở Nội vụ không thẩm định để trình Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, có văn bản kiến nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thực hiện không đúng quy trình.

Đối với đào tạo sau đại học theo nhu cầu cá nhân, các trường hợp tự túc kinh phí học sau đại học, viên chức tại các đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên đi học sau đại học. Các trường hợp thuộc diện Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) để xin chủ trương Thường trực Tỉnh ủy; sau khi có chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc đi học của CBCCVC và chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh.

Các trường hợp còn lại, thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý CBCCVC theo phân cấp chịu trách nhiệm về quy trình, hồ sơ, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và xem xét, quyết định (hoặc có ý kiến cho đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm toàn bộ kinh phí chi thường xuyên trực thuộc quyết định) việc cử đi dự thi, cử đi học khi trúng tuyển. Chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền và trước pháp luật về quyết định cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học khi có thanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc đơn thư khiếu nại, tố cáo...

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn việc thực hiện.

P.A

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 613
  • Hôm nay: 16109
  • Trong tuần: 302,496
  • Tất cả: 32,412,378

Chung nhan Tin Nhiem Mang