English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Trà Vinh phấn đấu đến năm 2030, tăng trưởng kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt từ 6%/năm

Đây là một trong những mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh vừa được UBND tỉnh ban hành.

Nông dân Thạch Kim Hiền (xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần) được hỗ trợ vay vốn phát triển mô hình chăn nuôi bò sinh sản (Ảnh S.H)

Mục tiêu của kế hoạch là đến năm 2030, tăng trưởng kinh tế bình quân vùng đồng bào DTTS đạt tối thiểu từ 6%/năm trở lên. Thu nhập bình quân người DTTS gần bằng bình quân chung của tỉnh; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3%. Có 70% số xã vùng có đông đồng bào DTTS đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Năng suất lao động xã hội vùng đồng bào DTTS tăng bình quân 6,5%/năm. Chỉ số phát triển con người là người DTTS thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số (HDI) đạt trên 0,69. Tuổi thọ trung bình người dân tộc thiểu số đạt 75 tuổi, trong đó thời gian sống khỏe mạnh đạt tối thiểu 68 năm.

Tỷ lệ người DTTS trong độ tuổi lao động được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện và có thu nhập ổn định đạt 35 - 40%, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào DTTS, hàng năm thu hút 5% lao động sang làm việc các ngành, nghề: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Đến năm 2030 có 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành nghề: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, trong đó có ít nhất 50% là lao động nữ.

Trên 95% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Phấn đấu có 80% số hộ nông dân người DTTS làm kinh tế nông - lâm nghiệp hàng hóa theo hình thức hợp tác xã, chuỗi giá trị.

Xóa bỏ tình trạng nhà ở đơn sơ, nhà thiếu kiên cố, ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái. Tiếp tục đào tạo, quy hoạch, xây dựng đội ngũ cán bộ người DTTS, nhất là các DTTS tại chỗ. Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030.

Để đạt được những mục tiêu này, UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về công tác dân tộc; tranh thủ mọi nguồn lực thực hiện mục tiêu của kế hoạch này; đổi mới xây dựng, triển khai thực hiện chính sách dân tộc; kiện toàn bộ máy, đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình, chính sách thực hiện Chiến lược công tác dân tộc.

P.A

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 580
  • Hôm nay: 14695
  • Trong tuần: 301,082
  • Tất cả: 32,410,964

Chung nhan Tin Nhiem Mang