English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Thực hiện Chương trình y tế trường học gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025

Nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 17/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh gắn kết với hệ thống y tế cơ sở nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đảm bảo tốt các điều kiện chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mầm non, học sinh. UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình y tế trường học trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông gắn với y tế cơ sở giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, sắp xếp lại hệ thống y tế trường học trong các cơ sở giáo dục, xây dựng cơ chế quản lý và phương thức hoạt động y tế trường học phù hợp với điều kiện thực tiễn ở địa phương. 100% cơ sở giáo dục có nhân viên phụ trách công tác y tế trường học hoặc ký hợp đồng cung ứng dịch vụ với cơ sở y tế địa phương. 100% trung tâm y tế huyện, thị xã, thành phố; trạm y tế xã, phường, thị trấn có phân công cán bộ phụ trách công tác y tế trường học. 100% chính quyền các cấp có cơ chế phối hợp giữa ngành y tế và ngành giáo dục về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở. 100% cơ sở giáo dục và trạm y tế cấp xã trên địa bàn có cơ chế phối hợp về công tác y tế trường học. 95% cán bộ phụ trách công tác y tế trường học tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được bồi dưỡng nâng cao năng lực tổ chức quản lý về y tế trường học. 95% nhân viên y tế trường học trong các cơ sở giáo dục và y tế cơ sở được bồi dưỡng về công tác y tế trường học dành cho từng đối tượng chuyên trách hoặc kiêm nhiệm. 95% cơ sở giáo dục được bảo đảm điều kiện làm việc tối thiểu cho công tác y tế trường học: Phòng làm việc, giường, trang thiết bị, dụng cụ sơ cấp cứu thông thường, thuốc thiết yếu và nguồn kinh phí trích lại từ bảo hiểm y tế dành cho chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với học sinh. 100% cơ sở giáo dục công lập được bố trí nguồn kinh phí hoạt động y tế trường học từ ngân sách dành cho sự nghiệp giáo dục, y tế hằng năm theo phân cấp ngân sách hiện hành.

Kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm sau: triển khai thực hiện chính sách về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; rà soát, sắp xếp đội ngũ nhân viên y tế trường học tại các cơ sở giáo dục; tăng cường hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về công tác y tế trường học gắn với y tế cơ sở; đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên làm công tác y tế trường học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và huy động xã hội hóa về y tế trường học trong các cơ sở giáo dục; tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về chính sách y tế trường học trong các cơ sở giáo dục.

T.P

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 610
  • Hôm nay: 13231
  • Trong tuần: 299,618
  • Tất cả: 32,409,500

Chung nhan Tin Nhiem Mang