English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 31/1, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn gửi các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm uốn nắn, chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh.

Một buổi đấu giá quyền sử dụng đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Tín Trà Vinh
phối hợp tổ chức với sự giám sát của các sở, ngành tỉnh. (Ảnh: N V SET)

Thời gian qua, hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế như: việc ban hành thông báo mời tư vấn đấu giá tài sản có trường hợp thiếu chặt chẽ, khách quan, vi phạm quy chế; mời thành phần dự họp để xét chọn hồ sơ không đúng quy định pháp luật về đấu giá tài sản. Tổ chức đấu giá tài sản đặt ra điều kiện trong việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá, dẫn đến có đơn khiếu nại, thắc mắc...

Để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Luật đấu giá tài sản năm 2016, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật khác có liên quan về đấu giá tài sản, nhất là đối với tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá gồm các loại tài sản quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Luật đấu giá tài sản năm 2016. Việc bán tài sản công thông qua hình thức đấu giá thực hiện theo quy định Điều 24 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, tổ chức (người có tài sản đấu giá) trước khi bán đấu giá phải thực hiện quy trình lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định Điều 56 Luật đấu giá tài sản và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là kết quả đánh giá, chấm điểm đối với từng hồ sơ đăng ký tham gia của từng tổ chức đấu giá tài sản; công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định.

Kiểm tra, chỉ đạo người có tài sản đấu giá giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá và tham dự cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 47 Luật đấu giá tài sản năm 2016. Tổ chức đấu giá tài sản khi người có tài sản lựa chọn có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản năm 2016; không mời cơ quan, tổ chức khác tham dự họp xét chọn hồ sơ của người đăng ký tham gia đấu giá.

Ngoài các điều kiện đăng ký tham gia đấu giá quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 và pháp luật khác có liên quan, người có tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Thanh tra tỉnh tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, thanh tra hoạt động đấu giá tài sản đối với các cơ quan, tổ chức có tài sản đấu giá (cơ quan nhà nước phụ trách); có kế hoạch kiểm tra, thanh tra các tổ chức đấu giá tài sản do ngành Tư pháp quản lý để kịp thời phát hiện các vi phạm, chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

Phương An

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 390
  • Hôm nay: 1053
  • Trong tuần: 122,125
  • Tất cả: 39,063,002

Chung nhan Tin Nhiem Mang