Tăng cường các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn
Lượt xem: 4986
Ngày 14/2/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 524/UBND-NN về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh.

Chủ động ứng phó với xâm nhập mặn để đảm bảo sản xuất.

Theo đó, Chủ tịch UBND giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường theo dõi sát thông tin dự báo xâm nhập mặn, thường xuyên phổ biến thông tin về tình hình xâm nhập mặn để người dân, tổ chức liên quan chủ động đề phòng ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến sản xuất, dân sinh.

Triển khai thực hiện khẩn cấp các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, lưu ý nạo vét cửa lấy nước, hệ thống kênh trục; khẩn trương thực hiện trữ nước, bảo đảm trữ đủ lượng nước ngọt sử dụng trong thời gian xâm nhập mặn gia tăng và cả trong mùa khô, đặc biệt bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu nguồn nước cho sinh hoạt và cây ăn trái trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thường xuyên báo cáo tình hình ảnh hưởng của xâm nhập mặn, các đề xuất, kiến nghị về Tổng cục Thủy lợi (Cục Thủy lợi), UBND tỉnh.

Trúc Phương