Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 5791
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Hoàng vừa ký ban hành Quyết định số 139/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Doanh nghiệp tỉnh đẩy mạnh quảng bá sản phẩm thông qua tại gian hàng Ngày hội khởi nghiệp tỉnh Trà Vinh 2022.

Quyết định nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ và giải pháp tại Quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 19/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ; phát triển xuất nhập khẩu nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khai thác hiệu quả lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hóa của tỉnh, hạn chế xuất khẩu sản phẩm thô, chưa qua chế biến, khai mở các thị trường, lĩnh vực mới, có tiềm năng nâng cao tính hiệu quả và bền vững trong phát triển xuất khẩu.

Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hoá đưa ra 6 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bao gồm: (1) Phát triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho xuất khẩu; (2) Phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn; (3) Hoàn thiện thể chế, tăng cường quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động xuất nhập khẩu nhằm tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại và hướng tới thương mại công bằng; (4) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển xuất khẩu; (5) Quản lý và kiểm soát nhập khẩu đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất trong nước và hướng đến cán cân thương mại lành mạnh, hợp lý; (6) Nâng cao vai trò của Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp hạt nhân, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị xuất khẩu quy mô lớn.

Sở Công Thương được giao chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt Kế hoạch này.

Phương An