Tăng cường quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 3477
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Quỳnh Thiện vừa ký ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
 

 

Ảnh minh họa

Thời gian qua, mạng lưới thông tin vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh phát triển nhanh và được sử dụng ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực; công tác quản lý tần số vô tuyến điện đã phát huy được hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có trên 140 tổ chức, cá nhân sử dụng tần số vô tuyến điện, với 311 giấy phép được cấp.  

Tuy nhiên, vẫn còn một số tổ chức, cá nhân sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện không có giấy phép, giấy phép hết hạn, tần số sử dụng không đúng theo giấy phép được cấp; tình trạng lắp đặt, sử dụng thiết bị giám sát hành trình nhưng không đăng ký cấp phép sử dụng tần số theo quy định; công tác phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát còn thiếu đồng bộ, hiệu quả chưa cao dẫn đến lãng phí phổ tần số vô tuyến điện và chi phí đầu tư, nguy cơ can nhiễu tần số, gây thiệt hại về kinh tế, ảnh hưởng tới an toàn và an ninh thông tin, an ninh quốc phòng.

Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV, các cơ quan có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đề nghị cấp, gia hạn, cấp lại, sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đúng theo quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. Thẩm định, tham gia ý kiến về tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với các dự án đầu tư, mua sắm thiết bị phát thanh trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý can nhiễu và xử lý các hành vi vi phạm. Phối hợp với Công an tỉnh tiến hành công tác phòng ngừa và đấu tranh với các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị vô tuyến điện để hoạt động xâm hại an ninh quốc gia, trật tự và an toàn xã hội.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các chủ phương tiện nghề cá phải trang bị thiết bị vô tuyến điện theo đúng quy định cho từng loại tàu để phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn...  Chủ trì tổ chức hướng dẫn, tuyên pháp luật trong lĩnh vực thủy sản đến ngư dân, các chương trình khuyến ngư; hướng dẫn và yêu cầu chủ phương tiện thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký để được cấp phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện (máy bộ đàm, thiết bị giám sát hành trình) trang bị trên các phương tiện nghề cá.

Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tuyên truyền và  hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành triển khai, hướng dẫn, vận động các chủ tàu cá thực hiện các thủ tục đề nghị cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện; tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức và cá nhân có hành vi vi phạm trong việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện…

Công an tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp kinh doanh, sử dụng, lưu thông những thiết bị vô tuyến điện không đúng quy định của pháp luật, ảnh hưởng đến an ninh thông tin trên địa bàn tỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân sử dụng tần số, thiết bị vô tuyến điện gây nhiễu có hại cho các thiết bị, hệ thống thiết bị vô tuyến điện đang khai thác hợp pháp (trong trường hợp cần thiết hoặc khi có đề nghị phối hợp).

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân kinh doanh các thiết bị vô tuyến điện không có nguồn gốc hợp pháp, không có chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy… Đề nghị Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký để được cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện theo quy định; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; kiểm soát tần số vô tuyến điện nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật khi sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đặc biệt là các trường hợp gây can nhiễu tần số.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp tuyên truyền, chỉ đạo, quán triệt Đài truyền thanh cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan, đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện. Chỉ đạo UBND cấp xã đang sử dụng hệ thống truyền thanh không dây hoạt động trong băng tần (54 - 68)MHz tiếp tục vận hành, sử dụng cho đến khi hết khấu hao. Các xã, phường, thị trấn đang sử dụng hệ thống truyền thanh không dây hoạt động trong băng tần (87-108) MHz hoặc có nhu cầu đầu tư, mua sắm hệ thống truyền thanh cơ sở mới thì thực hiện chuyển đổi sang đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông theo đúng quy định tại Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2976/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh. Ngoài ra phải bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên đối với các thiết bị phát thanh, truyền thanh không dây, hạn chế tối đa các phát xạ không mong muốn gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin khác.

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động thường xuyên rà soát, kiểm tra vùng phủ sóng, kịp thời đầu tư cải thiện chất lượng, mở rộng vùng phủ sóng đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ nhằm hạn chế, đẩy lùi việc sử dụng thiết bị kích sóng gây can nhiễu cho mạng di động.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện khi sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện phải tiến hành đăng ký cấp giấy phép theo quy định. Tuân thủ các quy định trong giấy phép; sử dụng đúng tần số đã được ấn định cấp phép, không gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin vô tuyến khác. Không kinh doanh, sử dụng các thiết bị vô tuyến điện, điện thoại không dây không phù hợp với Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia hoặc không thực hiện đúng các quy định về chứng nhận hợp chuẩn và công bố hợp quy.

Phương An