Tạo điều kiện thuận lợi để triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023
Lượt xem: 16356
Ngày 10/5, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn gửi các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và địa phương có liên quan về việc tổ chức thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023.
 

 

Đoàn viên thanh niên tham gia Chiến dịch “Tiếp sức mùa thi” tại điểm thi Trường THPT Phạm Thái Bường (Ảnh: Thành đoàn Trà Vinh)

Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023 diễn ra từ tháng 6/2023 đến hết tháng 8/2023 với các chương trình, chiến dịch tình nguyện như: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh”. Đây là đợt hoạt động cao điểm của tuổi trẻ tỉnh Trà Vinh ra quân thực hiện các công trình, phần việc có ý nghĩa thiết thực, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Để tạo điều kiện cho các cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện tốt Chiến dịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tham mưu thành lập Ban Chỉ huy chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè xây dựng kế hoạch cụ thể và phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn, nghỉ cho chiến sĩ tham gia Chiến dịch. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Chiến dịch phải đảm bảo an toàn tuyệt đối trong chiến dịch; tổ chức sơ kết, tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm để uốn nắn chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, ghi nhận, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch để động viên, cổ vũ tinh thần xung kích, tình nguyện của chiến sĩ và cấp bộ đoàn.

Các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để cấp bộ đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện thành công chiến dịch và cử lãnh đạo đơn vị, địa phương tham gia Ban Chỉ huy Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè tỉnh Trà Vinh năm 2023.

Ngân Linh