Tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản của tỉnh
Lượt xem: 3858
Ngày 16/5, UBND tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Trà Vinh năm 2023.
 

 

Anh Huỳnh Sa Rây kiểm tra dưa lưới (chính vụ) trong nhà màng (Ảnh: Minh Thùy)

Năm 2023, Trà Vinh đề ra 7 chỉ tiêu cần đạt được, đó là: Tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản xếp loại A tăng lên 54% so với 52% năm 2022; (2) 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm an toàn (đối với các xã nông thôn mới); (3) tỷ lệ thực phẩm nông lâm thủy sản được giám sát vi phạm các quy định về ATTP giảm 10% so với năm 2022; (4) tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 5%; (5) diện tích trồng trọt, nuôi thủy sản và số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương tăng 1 - 2 cơ sở; (6) cơ sở chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận HACCP, ISO 22000 tăng 1-2 cơ sở; (7) trên 80% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp được bồi dưỡng cập nhật kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

Để thực hiện đạt chỉ tiêu được giao, UBND tỉnh đề ra 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, các chính sách hỗ trợ sản xuất, kinh doanh của Trung ương và địa phương; Tăng cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp.

 Tăng cường quảng bá, xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn, đẩy mạnh việc xác nhận các chuỗi sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông sản, thủy sản an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Xây dựng, hỗ trợ về thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong trồng trọt, chăn nuôi, áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến (HACCP, ISO 22000) trong sản xuất, sơ chế, chế biến nông lâm thủy sản.

Triển khai đồng bộ, đầy đủ hoạt động thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản; vận động cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP ký cam kết và kiểm tra ký cam kết theo quy định.

Chủ động lấy mẫu giám sát, cảnh báo vệ sinh ATTP nông lâm thủy sản; tăng cường thanh tra đột xuất, kịp thời phát hiện, cảnh báo, xử lý, xử phạt nghiêm vi phạm.

Quốc Bình